Forum

Work Permit คืออะไร
 
Notifications
Clear all
Work Permit คืออะไร
Work Permit คืออะไร
Group: Registered
Joined: 2021-10-28
New Member

About Me

Work Permit มีกี่ประเภท ... ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย หรือ Work Permit คือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ เป็นใบอนุญาตที่รัฐบาลออกให้แก่คนต่างด้าวที่ต้องการจะทำงานในประเทศไทยที่ไม่ห้ามคนต่างด้าวทำในประเทศ Work Permit ที่ออกให้นั้นจะกำหนดอายุและเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำงานเอาไว้  
  
ร่วมหาคำตอบ Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร, การยื่นขอ Work Permit, รับทำ Work Permit ให้ชาวต่างชาติ, บริษัทรับทำ Work Permit หรือ รับทำ Work Permit ได้จากบทความ ที่นี่ไปพร้อมกัน  
  
วีซ่า หรือ การตรวจลงตรา คือเอกสารแสดงการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวด้วยเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ท่องเที่ยว การทำงาน ศึกษา เป็นต้น โดยทั่วไปออกให้โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง   
  
Work Permit เป็นเอกสารที่ออกให้เพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ ซึ่งต้องใช้ประกอบกับ วีซ่าทำงาน หรือ Visa อื่น ๆ ที่อนุญาตให้ทำงานในราชอาณาจักรได้  
  
ติดตามบทความอื่นๆ เร็วๆนี้ เกี่ยวกับเรื่อง การยื่นขอ Work Permit ใบอนุญาติทำงาน, เอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit),  
Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit), การต่อวีซ่า (Visa) และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ บริการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน / Work Permit Service...  
  
ป้ายกำกับ : ทำ Work Permit ให้ชาวต่างชาติ ราคา, ทำ Work Permit, งานที่ต้องขอ Work Permit

Location

Occupation

ทำ work permit ให้ชาวต่างชาติ ราคา
Social Networks
Member Activity
0
Forum Posts
0
Topics
0
Questions
0
Answers
0
Question Comments
0
Liked
0
Received Likes
0/10
Rating
0
Blog Posts
0
Blog Comments
Share: